Noordelijk halfrond

Overwegingen bij de planning van het kunstvermogen

Overwegingen bij de planning van het kunstvermogen

Drie basisopties voor estate planning met betrekking tot kunstwerken
Laten we om te beginnen eens kijken naar uw opties. Wanneer het aankomt op het vervreemden van kunstwerken als onderdeel van uw nalatenschapsplan (uiteraard gebruiken we “vervreemden” in de zin van het verdelen van uw vermogen, niet simpelweg het wegdoen ervan), heeft u drie basisopties:
– Verkoop uw collectie en verdeel de verkoopopbrengst onder uw erfgenamen of rechthebbenden;
– Uw verzameling overdragen (in zijn geheel of per stuk) aan uw familieleden of andere dierbaren; of,
– Een liefdadigheidsbijdrage van uw verzameling (geheel of gedeeltelijk) aan een museum of andere instelling.
Natuurlijk is er geen “juist” antwoord op deze vraag, en wat u met uw levenswerk of uw verzameling doet is geheel uw eigen keuze. Hoewel belastingen en andere kwesties een overweging moeten zijn, mogen zij zelden de drijvende kracht zijn achter wat u uiteindelijk met uw kostbare bezit doet.

Comment here